Tietosuojaseloste

SUURET TAIDEMATKAT ry                                

Y-tunnus 2011223-7                                         

 

SUURET TAIDEMATKAT – yhdistys ry :n jäsenrekisteri

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679

Henkilötietolaki 523/1999

 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot  

Eeva Väänänen, puheenjohtaja, Mannerheimintie 56 B 16, 00260 Helsinki, eeva.vaananen@elisanet.fi       p. 040 5811 720

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn laillinen peruste 

Yhdistyslain mukaan Suuret Taidematkat ry:n hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa. Jäsenrekisteristä vastaa yhdistyksen puheenjohtaja. Jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään jäsenpostitukseen ja - tiedotukseen.Tietoja säilytetään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

Poikkeuksena on jäsenrekisterin luovuttaminen tilitoimistolle – MST yhtiöt Oy Tilitoimisto-  jonka kanssa Suuret Taidematkat ry:llä on kirjallinen sopimus siitä, että rekisterin henkilötietoja käytetään ainoastaan yhdistyksen laskutukseen niin pyydettäessä.

Jäseneksi ilmoittautuneelle kerrotaan, että hänen henkilötietonsa tullaan lisäämään jäsenrekisteriin ja että hänelle tullaan lähettämään tiedotteita sähköposteitse tai haluttaessa kirjepostina.

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan jäseneksi ilmoittautuneen henkilön nimi, sähköpostiosoite, osoite, ja puhelinnumero.

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, tietoliikenteen suojaukseen ja tietojen varmuuskopiointiin.

Tarkistusoikeus ja oikeus poistaa tiedot

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus tarkistaa rekisteriin merkitys tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja ja perua suostumuksensa niiden käyttöön.

Tarpeettomien tietojen hävittäminen

Jäsenrekisteristä poistetaan henkilön tiedot hänen erotessaan yhdistyksestä.