Tietoa yhdistyksen toiminnasta

Suuret Taidematkat ry on taiteesta ja kulttuurista kiinnostuneiden perustama yhdistys, joka on avoin kaikille.

Toiminnan pääpaino on kuvataiteessa ja arkkitehtuurissa; yhdistys järjestää asiantuntijoiden suunnittelemia ja opastamia matkoja taidehistoriallisesti tärkeisiin kohteisiin. 

Matkakohteita voivat olla suuret maailmankaupungit, mutta myös pienet, vähän tunnetut paikat ja kokoelmat. Nykytaide on aina ohjelmassa, kun sitä on tarjolla, sillä se koetaan usein vaikeaksi ja pyrimme tarjoamaan välineitä sen tarkasteluun. Arkkitehtuurin osuutta ollaan kasvattamassa. Tyylihistoriallisen tarkastelun lisäksi näemme erityisen kiinnostavana rakennusten uusiokäytön sekä puuarkkitehtuurin, niin vanhan kuin uusimmankin. Kohteiden äärellä saadaan perusteellista tietoa teoksista, taiteilijoista ja kyseisen kulttuuri-ilmiön ominaislaadusta. Yksityiskohtaisen tiedon ja teosanalyysien lisäksi pyritään hahmottamaan historian ja taiteen suuria linjoja.

Kotimaassa järjestetään päiväretkiä ja näyttelyvierailuja.

Yhteensä tapahtumia on n. 15 vuodessa.

Jokaisen toimintaan osallistuvan tulee olla Suuret Taidematkat ry:n jäsen. Liittyä voi vaivattomasti ottamalla yhteyttä toimihenkilöihin.

Jäsenmaksu on 30 €. Jäsenille lähetetään neljä jäsenkirjettä vuodessa sekä erilaisia väliaikatiedotteita. Niissä esitellään uudet matkat sekä tiedotetaan kaikesta tarpeellisesta. Jos ei käytä sähköpostia, voidaan jäsenkirjeet postittaa paperiversioina.

Suuret taidematkat sopivat kaikille ihmisestä, taiteesta ja kulttuurista kiinnostuneille!